Recepció amb problema xarxa tv ATN àrabs. Arabesc, iptv-atn àrab, ATN xarxa (connexió a internet núm.!)

Recepció amb problema xarxa tv ATN àrabs. Arabesc, iptv-atn àrab, ATN xarxa (connexió a internet núm.!)

http://peertv.ch/blog/index.php/2016/08/23/probleme-de-Reception-avec-ATN-Arab-TV-net-Arabesque/